parallax background

Een inventarisatie van ondergrondse kalksteengroeven

Mergel gebroken 2021


➡ Bestel een exemplaar!

Waarom je dit boek moet aanschaffen


Het aantal groeven is uitgebreid met nieuwe vondsten.
Actuele kleurenfoto’s van de ingangen
Alle teksten zijn herschreven en voorzien van nieuwe gegevens
Vele nieuwe plattegronden
Nauwkeurigere coördinaten
Update: Verkrijgbaar vanaf 18 Juni 2021
 

Wat kan je terugvinden in het boek?

Mergel Gebroken 2020 zou de titel worden van de volledig hernieuwde uitgave van Mergel Gebroken 2002. Het aantal groeven is uitgebreid met nieuwe vondsten. alle groeven worden voorzien van actuele kleurenfoto’s van de ingang. Alle teksten zijn herschreven en voorzien van nieuwe gegevens. Samen met vele nieuwe plattegronden en nauwkeurigere coördinaten gaan al deze aspecten de update volledig maken.
Omdat er nog veel vraag was naar het boek maar er al jaren geen exemplaren meer verkrijgbaar waren, sluimerde het idee voor een heruitgave al lang. Het plan een hernieuwde versie van Mergel Gebroken in 2020 uit te brengen kwam eigenlijk net zo onverwacht als de komst van Covid dat als een accelerator werkte. De lockdown zou tijd ‘in overvloed’ verschaffen voor het nieuwe boek.
Maar de lockdown en gesloten grenzen hebben zelfs bij het verzamelen van gegevens die noodzakelijk zijn voor het welslagen van het boek parten gespeeld. Het blijkt onmogelijk de enorme hoeveelheden gegevens waaronder foto’s, coördinaten, literatuurlijsten, archief bezoeken en tekstcontroles nog dit jaar rond te krijgen. Het uitstel van 3 maanden moet fouten voorkomen en de dame en heren van de lay-out en de tekstcontroles voldoende tijd gunnen hun werk goed te voltooien.
Op deze website kunt u de vorderingen van de nieuwe versie van Mergel Gebroken volgen en intekenen voor een of meerdere exemplaren.
Ik wil iedereen bedanken die al heeft ingeschreven en het geduld heeft gehad te wachten tot 16 Juni 2021.
Vriendelijke groet Luck
 

Over Luck Walschot


Luck Walschot (Roermond 1954), eerste auteur en samensteller van dit boek, was 17 jaar toen hij voor het eerst met vrienden de grotten onder de Sint Pietersberg te Maastricht bezocht. Ofschoon dat een avontuurlijke ervaring voor hem was, zou het nog een tijd duren eer hij serieus op onderzoek uit ging.

Op zijn reizen in het buitenland bezocht hij grotten in Griekenland, Frankrijk en Egypte. De onderaardse stilte, het mysterieuze van de donkere gangen, werd ervaren als rustgevend. Op 32 jarige leeftijd keerde hij terug naar Nederland om zich intensiever bezig te houden met het inventariseren van de gangenstelsels, het in kaart brengen en het fotograferen van oude opschriften. Hij moet enkele honderden kilometers, lopend, maar ook vaak kruipend door de nauwe krochten van de aarde hebben afgelegd. Daarbij werd hij lange tijd geassisteerd door zijn partner Tiny Smit.

Inmiddels beschikt hij over 7500 dia’s en 10.000 foto's van ondergrondse landschappen, van de breek- en ontginningswijzen. Zo ook een paar duizend foto’s van de groeve-ingangen, waarvan er 250 in dit boek zijn opgenomen en 3000 recente ansichtkaarten. Daarnaast heeft hij een indrukwekkende (mogelijk de grootste) collectie fossielen uit de Jekervallei verzameld. Met dit boek geeft de auteur een belangrijk overzicht van de nog aanwezige groeven in Nederland. De laatste inventarisatie, gedaan van 1959 tot 1961 door A. Van Wijngaarden, (publicatie 1967) is niet meer actueel. Luck Walschot is oprichter en voorzitter van de Stichting Ondergrondse Werken. De stichting staat onder auspiciën van het Monumentenhuis.


 

18

Juni


Uitgebracht in Juni 2021

52.50

Euro


Excl. verpakkingskosten of verzendingskosten (€ 5,00)

400

Pagina's


Meer dan vierhonderd pagina's aan informatie
 
parallax background

Het referentie materiaal van 2021

Reserveer alvast een exemplaar vandaag


➡ Bestel een exemplaar!